อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดปงสนุกเหนือ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดฯ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดปงสนุกเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565.
                                                          
296298889_420746756747310_2571398105779117569_n.jpg  296310774_420746956747290_1592854803991274437_n.jpg  296249519_420746936747292_7543001995630476170_n.jpg
 
296271004_420746786747307_5267942709239127029_n.jpg  296283583_420746826747303_5901568091240452540_n.jpg  296394213_420746713413981_7457725538554882168_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม