วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 - 16.30 น.

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและลงระบบของผู้รับบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 @วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม