ติดต่อเรา
ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 621 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์  054-237600 ต่อ 1018,7650