ติดต่อเรา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทร. 0 5423 7623

โทรสาร. 0 5423 7623

map pao