170366ฉลองสมโพส.png

 

ฉลองสมโภชและพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุเจดีย์วัดสุขสวัสดิ์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.พระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองสมโภชและพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุเจดีย์วัดสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยพระครูสุวัตดิ์สิทธิ์โกศล เจ้าอาวาสวัดสุขสวัสดิ์ ร่วมด้วยคณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างพระธาตุขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 19 เมตร เพื่อประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุ ให้เกิดสิริมงคลกับศรัทธาและพุทธศาสนิกชนตลอดจนถึงพุทธบริษัทได้กราบไหวับูชา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธบริษัท โดยมีพีธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ทำการก่อสร้างถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 8 ปี ใช้งบประมาณ 5,197,435 บาท พระธาตุเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำล้านนาร่วมสมัย ตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่น(เซรามิค) ทั้งองค์ บัดนี้การก่อสร้างได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีสมโภชและประกอบพิธียกฉัตร เพื่อถวายให้เป็นสมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาสืบไป.
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สื่อ : โภคิน ขาวนวล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง