54168033.png

 

นายกตวงรัตน์ร่วมงานบุญประเพณีประจำปีสรงน้ำพระธาตุและฉลองซุ้มประตูวัดพระบาทแม่ไทย

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงานพิธีสรงน้ำพระธาตุและฉลองซุ้มประตูวัดพระบาทแม่ไทย ม.2 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยนายชัยพร แก้วปิงเมือง ผู้ใหญ่บ้านแม่ไทย ต.บ้านบอม พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่ทะ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับและร่วมงานในพิธีวัดพระบาทแม่ไทยเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านตำบลบ้านบอมและตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือศรัทธา เป็นสถานปฏิบัติธรรมเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน จึงได้จัดงานทำบุญประเพณีประจำปี สรงน้ำพระธาตุและฉลองซุ้มประตูวัดที่สร้างเสร็จใหม่ และทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่กับชุมชนและเยาวชนสืบไป.
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ

สื่อ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง