020366ติดตั้งไฟฟ้า.png

ตรวจติดตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง

เลขานุการนายก อบจ.ลำปางตรวจติดตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง สาย ลป.ถ.57 001 ถนนลาดยาง สายบ้านร่มไตรรัตน์ ม.9 ช่วงระหว่างบ้านร่มไตรรัตน์ ม.9 ต.นิคมพัฒนา - บ้านนาป้อเหนือ ม.7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง
📌วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกอบจ.ลำปาง พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 8 อ.เมืองลำปาง นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ นายโชคชัย ศิลปชัย หัวหน้าฝ่ายผังเมือง นายศิริศักดิ์ มีชื่อ นายก อบต.นิคมพัฒนา และนายนิคม รักสถาน ผญบ. ม.9 ร่วมตรวจติดตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง สาย ลป.ถ.57 001 ถนนลาดยาง สายบ้านร่มไตรรัตน์ ม.9 ช่วงระหว่างบ้านร่มไตรรัตน์ ม.9 ต.นิคมพัฒนา - บ้านนาป้อเหนือ ม.7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
🔷รายละเอียดโครงการ แบบกึ่งเดี่ยว สูง 8.00 จำนวน 35 ต้น พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA งบประมาณ 1,793,000 บาท ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
🟣โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน โดยไฟฟ้านับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ ในยามวิกาล .
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภัคดีวงศ์

สื่อ : โภคิน ขาวนวล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง