Business_News_14.png
นายก อบจ.ลำปาง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพี่น้องชาวไทลื้อ เป็นประธานในพิธีเปิด " โครงการสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ " 
 
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์บ้านฮ่องห้า
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำปาง เขต 3 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ
และนางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต6 นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต2 ร่วมงานด้วย โดยมีประธานชุมชนไทลื้อกล่าวรายงานและอ่านประวัติความเป็นมาของไทลื้อตำบลน้ำโจ้ โดยใช้ภาษาพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทลื้อที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน
กิจกรรมภายในงานมีดังนี้
- การเดินแบบเครื่องแต่งกายไทลื้อ
- การแสดงฟ้อนไทลื้อของแม่บ้าน บ้านแม่ปุงและบ้านฮ่องห้า
 
 
ข่าว :  นายโภคิน ขาวนวล
ภาพ : นายชิตชนะ ขัติยะ
สื่อ : นายชิตชนะ ขัติยะ
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง