บวงสรวง160266.png

พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
และข้าราชการในสังกัด อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ
เพื่อรำลึกพระเกียรติคุณเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ในฐานะเจ้าผู้ครองนครลำปาง ผู้สร้างวีรกรรมที่กล้าหาญกู้บ้านสร้างเมืองให้ปกติสุขร่มเย็น ถือเป็นผู้ที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประชาชนจังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป.
 

ข่าว :  โภคิน ขาวนวล

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง