330588547_5794412824015230_5912914881197053144_n.jpg

มวยศึกดาวรุ่งตลาดประชารัฐ

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา เวลา 18.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยศึกดาวรุ่งตลาดประชารัฐ ณ สนามมวยชั่วคราว ตลาดประชารัฐตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
     จัดโดยนายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการหน่วยกู้ชัพ-กู้ภัย อปพร.ตำบลร่องเคาะ และส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน การแข่งขันชกมวยศึกดาวรุ่งตลาดประชารัฐสนับสนุนโดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นางสุปราณี เกิดมูลและนายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.วังเหนือ สนามมวยไทยจังหวัดลำปาง ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังเหนือ ชมรมครูอำเภอวังเหนือ
 
331224155_658718699600180_2903616618036191337_n.jpg  331150033_577999317300829_4376289567825864864_n.jpg
 

ข่าว :  โภคิน ขาวนวล
ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง