จังหวัดเคลื่อนที่สบปราบ140266.png

 

“จังหวัดลำปางเคลื่อนที่”อำเภอสบปราบ

     วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” พื้นที่ อ.สบปราบ จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดบูธนิทรรศการ ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และการรับชำระภาษี สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันของ หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง โดยนำบริการจากส่วนราชการ และภาคเอกชน มาให้บริการแก่ประชาชน.
 

ข่าว :  โภคิน ขาวนวล

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง