316679703_507236338098351_1556502138623262622_n.jpg

 

เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาตเล็ก

 

 

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาตเล็ก
(PM 2.5) จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2565 – 2566 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
โดยประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 และช่วงฤดูหนาวถึงฤดูแล้งของทุกปี จะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเกิดทั้งจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก และในที่ประชุม ได้พิจารณา(ร่าง)แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดลำปาง ปี 2566 และ(ร่าง)แผนเผชิญเหตุแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดลำปาง ปี 2566 เพื่อเป็นแผนการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป.
 
 
  
316663968_507235788098406_3129227514467898430_n.jpg  316672498_507236361431682_17052217755612383_n.jpg  316684066_507235804765071_280022105302947238_n.jpg
 
 
ข่าว/ภาพ : รุ่งเรือง  ขันธิมา
 
  สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel