IMG_1851.JPG

     วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน โดยนางณัชชา สิทธิไพศาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา กล่าวรายงาน นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ ปลัดอบต. นิคมพัฒนา กล่าวต้อนรับ
รับฟังการบรรยาย เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนต้นทาง" และเล่นเกมทายขยะ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทายว่าขยะชิ้นนี้เป็นขยะประเภทใด ควรทิ้งลงถังขยะสีอะไร วิทยากรโดยนายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ช่วงท้ายเป็นการรับมอบถังพลาสติกขนาดบรรจุ 8 ลิตร (เจาะก้นถัง) เพื่อใช้เป็นวัสดุสาธิตแก่หมู่บ้าน ชุมชน ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน.

IMG_1753.JPG  IMG_1733.JPG   IMG_1742.JPG

IMG_1780.JPG  IMG_1798.JPG  IMG_1803.JPG

IMG_1814.JPG  IMG_1835.JPG  IMG_1844.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao