นายกตวงรัตน์เชิญนายกรัฐมนตรี"เศรษฐา"ตรวจเส้นทางเชื่อมจากบ้านป่าเหมี้ยง

อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ไปยังบ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่

394858_0.jpg

   วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ได้เชิญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางเชื่อมจากบ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ไปยังบ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ โดยได้เคยนำเสนอโครงการปรับปรุงถนนผิวทางจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางดอนไชย - กิ่วฝิ่นทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.1-0040 บ้านดอนไชย - ป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (เขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่กำปอง) ต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำวัง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
โอกาสนี้นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน และนายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลโครงการปรับปรุงถนนผิวทางจราจรฯ ดังกล่าว
การปรับปรุงถนนสายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพจังหวัดลำปางด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาจากเมืองรองสู่เมืองหลักตามนโยบายรัฐบาล เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจที่ดีสู่จังหวัดลำปาง รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่
 
394862_0.jpg 394860_0.jpg 394854_0.jpg
394852_0.jpg 394853_0.jpg
ข่าว... เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
ภาพ...  รุ่งเรือง ขันธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง