อบจ.ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยลำปาง (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
DSC_4589.JPG
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยลำปาง (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 6 อ.เมืองลำปาง นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.แจ้ห่ม และนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่ทะ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
 
DSC_4625.JPG
 
โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิชุมชนลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปางแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น และตัวแทนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย จำนวน 42 พื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดลำปางต่อไป.
 
                       DSC_4546.JPG     DSC_4504.JPG     DSC_4544.JPG
 
 
ภาพ/ข่าว  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง