446898930_867976452024336_4026125581499189290_n.jpg

นายกตวงรัตน์สืบสานประเพณีท้องถิ่น เป็นประธานในงาน

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยสาน บ้านน้ำโท้ง ต.นาครัว อ.แม่ทะ

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยสาน พร้อมมอบทุนสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว กล่าวรายงาน นายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต 1 นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ร่วมงาน ณ ตลาดสดบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยสาน เป็นงานประเพณีที่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จะตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อเป็นการสักการะพระธาตุดอยสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักสำหรับชาวอำเภอแม่ทะ และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
 
447864272_867976278691020_1178737979839357195_n.jpg 447202874_867976042024377_7496633436060352239_n.jpg 447862158_867976012024380_8107846914660896893_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง