นายก “ตวงรัตน์” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อ.แจ้ห่ม
 
447264304_867800372041944_649578524144947539_n.jpg
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อ.แจ้ห่ม ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จำนวน 21 ครอบครัว และ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จำนวน 6 ครอบครัว ในการนี้ นางสาวนิโลบล บุญนิตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอแจ้ห่ม นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.แม่สุก เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ และได้รับความเมตตาจากพระมหาจิราวัฒน์ จิรเมธี เจ้าอาวาสวัดแม่สุก กล่าวให้พรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง จึงจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข.
 
                 447188134_867802828708365_1768920468232285849_n.jpg     447307134_867800662041915_4771993470980966295_n.jpg     447067544_867800732041908_3496791186818733578_n.jpg
 
 
ภาพ/ข่าว  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง