440456427_841920224629959_588069755285427596_n.jpg

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง”

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจังหวัดลำปางมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมได้ โดยมี นายเจริญ ตายะสืบ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลกล้วยแพะ กล่าวต้อนรับ นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 6 นางจินดา โพธิ์ทอง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายดนูดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ร่วมงาน ณ วัดพระเจ้านั่งแท่น จังหวัดลำปาง

 

440167841_841921041296544_1042173122655077695_n.jpg 440336201_841919701296678_9071453367377119913_n.jpg 439613852_841920341296614_1447746977621656162_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง