435298259_834932518662063_7294112353650964940_n.jpg

สืบสานฮีตฮอยประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีตำบลปงยางคก

นายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลปงยางคก พร้อมด้วยนายประหยัด แลสันกลาง สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 1
นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศบาลตำบลปงยางคก ได้ร่วมกับผู้นำในท้องที่ องค์กรต่างๆและประชาชน ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีที่สืบสานต่อเนืองกันมากว่า 100 ปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่เมือง จึงมีประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
ภายในงานมีขบวนแห่ไม้ค้ำศรีจาก 13 ชุมชน พร้อมสินค้าเด่นของแต่ละชุมชน และการประกวดแม่ญิงงาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ขบวนชาติพันธุ์ไทใหญ่ และปะโอที่มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณปงยางคก ที่พากันแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น งดงาม สมเป็นดินแดนเก่าแก่ซึ่งมีวิหารจามเทวีปงยางคก และเป็นที่ประดิษฐานพระรูปพญาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อหนานทิพย์ช้าง) จึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงในงานนี้ด้วย
 
437755462_834935115328470_9082088774780557386_n.jpg 435779517_834935325328449_5598076461298060705_n.jpg 435197749_834935355328446_8876382157512099201_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง