435585715_833138832174765_2729027592749493072_n.jpg

"สืบสานวิถี ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง”

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.นายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมในพิธีปล่อยขบวนแห่จุมพระคู่บ้านคู่เมือง และขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ขบวนรถม้าบุปผาชาติ จากวงเวียนมังกร สถานีรถไฟนครลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี
ในการนี้ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ร่วมขบวนกว่า 300 คน ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำปาง นำขบวน "รื่นเริงมหาสงกรานต์" สืบสานวิถี ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง
🚩เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง
สิ้นสุดขบวน ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
...................................
💠องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้นำอัตลักษณ์ความสวยงามของประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำปาง ตามแบบเบ้าดั้งเดิมของล้านนา ผสมผสานงานประเพณีสงกรานต์ของภาคกลาง
✅เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำปาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น.
 
435699648_833143245507657_4326105245660269062_n.jpg 435700475_833143425507639_3911405770075055028_n.jpg 437094150_833144115507570_7919329335933506016_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง