435410486_832924612196187_5534868088365215687_n.jpg

งานประเพณีปีใหม่เมืองเถิน 67

นายก ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน เขต 1 ร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองเถินประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน
นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่าเทศบาลตำบลล้อมแรดร่วมกับประชาชนอำเภอเถินจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองเถิน ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2567 พร้อมทั้งกิจกรรมแข่งขันอาหารพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาทในการจัดงานครั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
นายกตวงรัตน์ได้กล่าวชื่นชมคณะทำงานเทศบาลตำบลล้อมแรดที่เห็นความสำคัญ ยกระดับอาหารพื้นเมือง ซึ่งถือเป็น soft power ที่จับต้องได้ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริม
 
436980848_832922508863064_8466676179804907790_n.jpg 435240396_832922652196383_3902772314555153743_n.jpg 437038779_832924572196191_489749417242916383_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง