436669032_832174582271190_3822601694613271873_n.jpg

อัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า จากวัดพระธาตุลำปางหลวงไปประดิษฐาน ณ ข่วงนคร

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธี อัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระคู่บ้านคู่เมือง จากวัดพระธาตุลำปางหลวงไปประดิษฐาน ณ ข่วงนครเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองลำปาง โดยพ่อเมืองลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีขอขมาและอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระคู่บ้านคู่เมืองลำปาง จากแท่นประดิษฐานภายในวิหารพระแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา ก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นรถบุษบก ร่วมขบวนแห่เข้าสู่ตัวเมืองลำปาง มาประดิษฐานยังแท่นประดิษฐานชั่วคราว ที่ข่วงนครลำปาง โดยผ่านถนนเส้นทางสายต่างๆ ให้ประชาชนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมสรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า เป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยแก้วมรกตอันล้ำค่า มีหน้าตักกว้าง 6 นิ้วครึ่ง สูงจากฐานรากถึงเศียร 8 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน รุ่นหลังปางสมาธิขัดสมาธิราบ ไม่มีพระเกตุมาลาเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป โดยที่บริเวณฐานพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าจะทำด้วยทองคำหนัก 19 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง มีชฎาทองคำเป็นเครื่องสวมเศียร และมีเครื่องทรงทำเป็นสร้อยสังวาล ซึ่งเป็นเนื้อทองคำรวมน้ำหนักถึง 7 บาท ซึ่งโดยปกติแล้วประชาชนและนักท่องเที่ยวจะสามารถเข้ากราบไหว้สักการะพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าได้ ที่กุฏิพระแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
436210154_832174555604526_5572729697276258777_n.jpg 436764202_832173868937928_5186239803353016413_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง