อบจ.ลำปาง ประชุมร่วมกับ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
 
421179564_780876514067664_8144904281302594967_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง ประชุมร่วมกับ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบกฎหมายในการบริหารงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบกฎหมายในการบริหารงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องปรับปรุง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.
 
                                                                                         421130184_780876614067654_9015001558294452453_n.jpg                                                                   
 
 
                                                                                                                                                           ภาพ/ข่าว   รุ่งเรือง ขันธิมา
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง