อบจ.ลำปาง หารือร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พัฒนาทักษะอาชีพ “พนักงานดูแลผู้สูงอายุ”
 
421179569_780279547460694_7240738135520307520_n.jpg
 
วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร “พนักงานดูแลผู้สูงอายุ “ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นำโดย นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พร้อมด้วย ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.ลำปาง
เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจให้มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการดูแลตนเองและชุมชน เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อีกทั้งเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุทุกระดับได้อย่างยั่งยืน.
    
 421120029_780278120794170_3707337216533380144_n.jpg  421104470_780278174127498_7891557228074439543_n.jpg  421150537_780278147460834_296335537980927383_n.jpg  421156349_780278187460830_8421799186770846039_n.jpg                            
    
                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว       สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง