421386365_780195344135781_8415272193896376127_n.jpg
 
“มอบมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่งทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566”
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่งทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ ได้ดำเนินคัดเลือกและแต่งตั้งเด็ก เยาวชน เข้ารับตำแหน่ง “ทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติ จังหวัดลำปาง” เนื่องในวันผ้าไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้แก่
1.เด็กหญิงวิรัญดา ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
2.เด็กหญิงภคมน สายประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
3.เด็กหญิงธนิดา ภูมิธนปภากิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับเยาวชนและครอบครัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง นางนงลักษณ์ สัตย์ธรรม รองประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้ปกครอง ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.
 
 
421286026_780195447469104_6106805892925549846_n.jpg   421317035_780195567469092_8767603076872734384_n.jpg  421405639_780195507469098_2003604906630964146_n.jpg  421406838_780195464135769_4903025731972971642_n.jpg
                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว    โภคิน ขาวนวล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง