421042207_779503964204919_767348711714071753_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน"วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี พ.ศ.2567
 
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี.พ.ศ.2567 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายและขอบทางเท้า บริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟนครลำปางให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
 
             421037370_779504827538166_8508154064455584758_n.jpg       421109031_779504164204899_5768851432867739040_n.jpg     421042217_779499734205342_6097530950735649760_n.jpg
 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด.
 
 
 
                                                                                                             ภาพ/ข่าว   เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง