420656362_779216647566984_3458706393854793703_n.jpg
 
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง จัดงาน "รวมน้ำใจสู่มุสลิมเมืองรถม้า" จัดหารายได้ใช้จ่ายในกิจการมัสยิด
วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงาน"รวมน้ำใจสู่มุสลิมเมืองรถม้า" จัดหารายได้ใช้จ่ายในกิจการมัสยิด ที่มัสยิดอัลฟาลาฮฺ ลำปาง (อัน-ฟา-ลา) โดยนายอรุณ บุญชม ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานฝ่ายดำเนินการ กล่าวต้อนรับ
สำหรับพิธีเปิดงาน "รวมน้ำใจสู่มุสสิมเมืองรถม้า" ในวันนี้ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการ เอกชน องค์กรศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องมุสลิมในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น ตลอดจน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนการจัดงาน.
 
                                         420470450_779216447567004_8124914449045755909_n.jpg                   420406301_779216544233661_8042788290956298126_n.jpg
 
 
 
                                                                                              ภาพ/ข่าว   เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
 
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง