421167848_778957880926194_7648924670078637324_n.jpg
 
นายกตวงรัตน์ เปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
 
วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา หมู่ที่ 2 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง โดยนายทองดี สาวงศ์ตุ้ย นายก อบต.นาโป่ง กล่าวรายงาน โอกาสนี้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เถิน เขต 1 ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เถิน เขต 2 นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ ส.ส.ลำปาง เขต 4 คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ต.นาโป่ง ต.เวียงมอก ต.ล้อมแรด ต.เถินบุรี ต.แม่ถอด ต.แม่มอก ต.แม่วะ ต.แม่ปะ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้.
 
 
         421080762_778957987592850_4778570763632294758_n.jpg      421109793_778957340926248_7473184564801501419_n.jpg      420982925_778957614259554_974329859887262059_n.jpg
 
 
 
                                                                                                                                                                                   ภาพ/ข่าว   รุ่งเรือง ขันธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง