นายก “ตวงรัตน์” ร่วมกิจกรรม CSR "หอบรักห่มดอย" อ.แจ้ห่ม
 
420085880_778457000976282_27899301094045800_n.jpg
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรม CSR "หอบรักห่มดอย" ณ โรงเรียนบ้านแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตามโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดลำปาง ตอน “หอบรักห่มดอย ปีที่4” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดลำปาง
โดยนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม กล่าวต้อนรับ นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นำเสนอข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านแม่จอกฟ้า นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง กล่าวทักทายพบปะประชาชน พร้อมนี้มีนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
จากนั้นร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 80 ชุด เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ จำนวน 5 ราย และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
 
                                               420021100_778456554309660_8697383368062249150_n.jpg          _DSC5807.JPG  
นายก "ตวงรัตน์" กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกล ทั้งกลุ่มเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้เส้นทางคมนาคมลำบากเป็นเส้นทางลูกรัง และไม่มีไฟฟ้า อบจ.ลำปาง จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
 
420030704_778457150976267_1071957055868311879_n.jpg
 
หลังจากนั้น นายก "ตวงรัตน์" ได้เดินทางไปยังบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งร่วมกิจกรรม "ประเพณีกินวอ" หรืองานปีใหม่ของชาวลาหู่ (มูเซอ) และแจกขนมแก่เด็กๆ โดยประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.
 
                                        _DSC5891.JPG       420085064_778457160976266_990301678825962587_n.jpg
 
 
                                                                                                                                        ภาพ/ข่าว       สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง