ตรวจติดตามการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สายทางลป.ถ.1-0070 บ้านฮ่างวังแก้ว-บ้านปางสัก ช่วงบ้านแม่หืด ม.1 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ
 
420604310_778329680989014_1030707100873593115_n.jpg
วันที่ 19 มกราคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายวัฒนา สอนดี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สายทางลป.ถ.1-0070 บ้านฮ่างวังแก้ว-บ้านปางสัก ช่วงบ้านแม่หืด ม.1 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยนางสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.วังเหนือร่วมตรวจสอบ
♦️รายละเอียดโครงการขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,700 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตร.ม.
♦️รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
งบประมาณ 7,900,000.- บาท
♦️ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
 
           420603048_778329824322333_5444546342558061191_n.jpg    420600746_778330024322313_8751686364333352029_n.jpg    420557100_778329634322352_1673611114976904763_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                              ภาพ  : กองช่าง
 
                                                                                                                                      ข่าว :  เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง