อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์(kick 0ff) การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จ.ลำปาง 
 
420583140_778224514332864_2494468589689795569_n.jpg
 
วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (kick 0ff) การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จ.ลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สนามพิทยุทธยรรยงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป่าไม้ ทหาร-ตำรวจ พนักงานของรัฐ และพลังมวลชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง จำนวน 580 คน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญประสานความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่ผิดกฎหมาย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
ในการนี้ นอกจาก อบจ.ลำปางจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน.
 
 
420609378_778238527664796_3389870821539961650_n.jpg 420576307_778225250999457_4694403648490567732_n.jpg 420601044_778227084332607_3042958630834842583_n.jpg 420613822_778227514332564_4808976951203813310_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว   เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง