ทำบุญเปิดโครงการระบบสูบน้ำห้วยทรายขาว
 
420612273_777746887713960_63197959795659807_n.jpg
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานทำบุญเปิดโครงการระบบสูบน้ำพลังไฟฟ้าห้วยทรายขาว ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ จำนวน 5 ระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 2,409,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 6 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายดนูดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ร่วมงาน โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในท้องที่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
                                                                                                                                                                                                    
       420542487_777747057713943_8157680712055497658_n.jpg  420542883_777747511047231_9051215274944067372_n.jpg  420553336_777746294380686_8856303578063480670_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                              ภาพ/ข่าว    โภคิน ขาวนวล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง