"นายกตวงรัตน์" เปิดบ้านต้อนรับ "นายกอรพิน" นำคณะอบจ.ลพบุรีศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง
 
420600498_777714641050518_7762786322293599219_n.jpg
 
วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่ทะ และข้าราชการในสังกัดร่วมต้อนรับ นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายก อบจ.ลพบุรี พลตำรวจโท อดุลย์ รัตนภิรมย์ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ลพบุรี คณะผู้บริหารและข้าราชการในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ และสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ จ.ลพบุรี
และในเวลา 14.00 น. มอบหมายให้ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง.
                     
 420565963_777710051050977_5824254149283659092_n.jpg 420551925_777709961050986_7983383400125432027_n.jpg  420578255_777711564384159_7934808453901690897_n.jpg  420625506_777711627717486_9079800201392587829_n.jpg
 
   
                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว   เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง