นายก อบจ.ลำปาง หารือร่วมกับ CEO OR พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟศูนย์เรียนรู้กาแฟอเมซอน
 
 
420564414_777527377735911_7820149396553911206_n.jpg
 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้หารือร่วมกับ CEO OR ถึงการพัฒนาพื้นที่จำนวน 600 ไร่เศษของบริษัทในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟศูนย์เรียนรู้กาแฟอเมซอน และแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดลำปางในอนาคต รวมถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันให้ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน เป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่คาเฟ่อเมซอนจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำปาง
 
                         420560915_777527397735909_4542180961487603334_n.jpg         420550191_777527554402560_1660018841090758287_n.jpg         420576436_777527394402576_4450091408143995693_n.jpg
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ได้แถลงข่าวถึงการที่บริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับนโยบายของรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลดการเผาในพื้นที่เกษตรและฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมผ่านการปลูกกาแฟ และสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกษตรกรโดยการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้การปลูกกาแฟแห่งเดียวในไทย หรือ Amazon Park ในจังหวัดลำปาง เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าเมล็ดกาแฟและช่วยสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนเข้ามาใน Ecosystem
โดย OR ได้เลือกจังหวัดลำปางซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ ซึ่ง OR จะนำความเจริญไปสู่จังหวัดลำปางให้มีการกระจายรายได้ และประชาชนได้รับโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต ตาม OR 2030 Goal โดยจะเป็นศูนย์เพาะต้นกล้ากาแฟศูนย์วิจัย และการเรียนรู้ ศูนย์เยี่ยมชม และ ศูนย์ innovation ด้าน coffee value chain ของประเทศภายใต้ concept Amazon Park
 
ที่มาข่าว : https://www.infoquest.co.th/2024/367435
 
 
 
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง