ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมงานวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 
419833869_776386357850013_9114115284419331575_n.jpg
 
วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 จังหวัดลำปาง "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยมีนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายบุญส่ง ศรีกอนติ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ร่วมงาน ในการนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.
 
         419792069_776386241183358_4870701888623348931_n.jpg     420030122_776386804516635_2869386053692029748_n.jpg     420034478_776386171183365_6541030006587336990_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว    สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
 
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง