418735629_773872084768107_6318650524229522702_n.jpg

แม่วะเกมส์ ครั้งที่ 20

 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่วะ ประจำปี พ.ศ.2567 (แม่วะเกมส์ ครั้งที่ 20) โดยนางนิตยา แปงงาม นายก อบต.แม่วะ กล่าวรายงาน ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.เถิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.แม่วะ คณะเจ้าหน้าที่ นักกีฬา และประชาชนในตำบลแม่วะ ร่วมพิธีเปิด รับชมและให้กำลังใจนักกีฬา ณ สนามกีฬาอบต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
🏃‍♀️🏃การแข่งขันกีฬาฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมทางด้านกีฬา และพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มุ่งสร้างความสามัคคีการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันนำมาซึ่งมิตรไมตรี ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในตำบลแม่วะทั้ง 8 หมู่บ้าน
♦️โอกาสนี้ นายกตวงรัตน์ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน พร้อมทักทายและให้กำลังใจผู้ร่วมเดินขบวนพาเหรดและประชาชนที่มาร่วมงานด้วยความเป็นกันเอง สร้างความประทับใจต่อชาวบ้านยิ่งนัก
 
418986580_773878934767422_3210255793432577715_n.jpg 418753052_773879088100740_4614809066018156089_n.jpg 418753502_773879628100686_2680729306606415376_n.jpg
 
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง