วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยนายสุทิตย์ มงคลคลี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
    ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ได้รับการประสานงานจาก​กลุ่ม​ผู้ปลูก​กาแฟในพื้นที่จังหวัดลำปาง หารือประเด็นปัญหาต่างๆ อาทิ
- การส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ปลูกกาแฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การพัฒนาปรับปรุงดินเพื่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟ
- การปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้เอกลักษณ์ของกาแฟจังหวัดลำปาง
- สนับสนุนการจัดตั้งสมาคม/ชมรม เพื่อลดปัญหาการถูกแทรกแซงด้านการตลาด
- อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อพัฒนาด้านอาชีพ นำไปสู่การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน
     โดยนายก​ "ตวงรัตน์" ได้นำเสนอปัญหา​ดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาหาแนวทาง​ช่วยเหลือ​ต่อไป.
 
 
  416305264_772048261617156_8539539860425079253_n.jpg    416359322_772048284950487_544402468039322378_n.jpg    416296881_772048221617160_6361724471163318522_n.jpg   
 
 
 
                                                                                                                                                                    ภาพ/ข่าว   สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง