415943129_771286905026625_898628184408025158_n.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

     วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปางและข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธี ณ วิหารหลวงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 
416668291_771292581692724_246660561093494157_n.jpg 416650093_771292965026019_7867285659485425801_n.jpg 416344486_771286821693300_8513152984160016989_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง