416535722_769029775252338_4215054642782738502_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ-หอการค้าลำปางเตรียมสร้างมิติสุขภาพ

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัดลำปาง

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมคณะ นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปางและคณะกรรมการหอการค้าฯ เพื่อพิจารณาหารือถึงการเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน มุ่งสู่มาตรฐาน Green Label ซึ่งนายกตวงรัตน์ได้เห็นชอบให้ความร่วมมือและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ เพื่อมุ่งสู่การจัดการแข่งขันตามมาตรฐานของการกรีฑาโลก (World Athletics) ในการรับรองสนามการแข่งขันวิ่งถนนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ให้ได้รับการดูแลในระดับ Green Label
👉การจัดการแข่งขันนอกจากจะรณรงค์ให้นักวิ่งและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ การออกกำลังกาย การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดการสร้างคาร์บอน และมุ่งยกระดับการแข่งขันสู่การเป็นสนามวิ่งระดับโลกตามมาตรฐาน World Athletics ของการกรีฑาโลกแล้ว ยังช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงชุมชนจากภายในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
🔷อย่างไรก็ตามในส่วนของกำหนดการจัดการแข่งขัน รวมถึงความคืบหน้าในด้านอื่น ๆ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป
♦️และในโอกาสนี้ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 ซึ่งนายกตวงรัตน์ได้กล่าวอำนวยอวยพรให้มีแต่ความสุข สำเร็จ และร่วมกันสนับสนุนภารกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ต่อไป.
 
416472151_769037385251577_6552575640113078534_n.jpg 416935680_769028891919093_5978174501509644717_n.jpg 416873277_769043155251000_5083518641431949959_n.jpg
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง