416605044_768936851928297_2408009427030165687_n.jpg

 

นายกตวงรัตน์นำคณะสวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมคณะผู้บริหาร นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ลำปาง ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

416585027_768937438594905_1648700405826062674_n.jpg 416878114_768938035261512_7203029388397601514_n.jpg 416425378_768941498594499_966174311860336643_n.jpg

 

 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง