416404790_768445648644084_5259641156585431120_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง จับมือ สสส. ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ Co-founder and Positive Psychology Specialist น.ส.ศิริพร ปัญญาเสน หัวหน้าหน่วยจัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลำปาง เพื่อสนับสนุนและร่วมกันออกแบบกลไกการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านสุขภาวะสู่ชุมชนในพื้นที่
➡️โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการดำเนินงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนร่วมที่มีการสมทบงบประมาณดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโจทย์หรือปัญหาสุขภาวะของแต่ละพื้นที่.
 
 
416418701_768445535310762_6370503046571698055_n.jpg 416514323_768445721977410_5418651439820731999_n.jpg 416502219_768445825310733_3106439235675393275_n.jpg
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง