414382355_764937028994946_8376667466163293911_n.jpg

 

มอบไก่พันธุ์เนื้อ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพประชาชน 4 ตำบล

 

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานมอบไก่พันธุ์เนื้อ (อีซ่าบราวน์) ให้กับประชาชนในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง และตำบลพระบาท ซึ่ง อบจ.ลำปาง ได้จดทะเบียนรับรองและให้การสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 4 ตำบล เพื่อการแก้ไขและช่วยเหลือในการดำรงชีพของประชาชน
ทั้งนี้ นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 6 ที่ปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ และคณะทำงาน ได้ประสานกับสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติจังหวัดลำปาง ขอรับการสนับสนุนไก่พันธุ์เนื้อ (อีซ่าบราวน์) จำนวน 5,000 ตัว จากมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อมอบให้กับประชาชนทั้ง 4 ตำบล โดยนายก “ตวงรัตน์” เป็นประธานในการมอบ ณ วัดบ้านร้อง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีนายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 5 นายเกียรติศักดิ์ ปิงยศ รักษาการนายกสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติจังหวัดลำปาง ตลอดจนผู้นำท้องที่และประชาชนทั้ง 4 ตำบล ร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน.
 
414792249_764936745661641_1608831463211301243_n.jpg  414734029_764936782328304_8458232738305966072_n.jpg 414758751_764936842328298_1779666853224899718_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง