414724111_764265535728762_8397880830352585057_n.jpg

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการดำรงชีพ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กรณีให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 11,400.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง