414407577_764260549062594_8418805039080351247_n.jpg

 

“ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 5/2566”

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการ กสพ. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

 

414353822_764260302395952_6203182874638639239_n.jpg 414407491_764260662395916_7163487912978152410_n.jpg 414429174_764260322395950_3122160170752842266_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง