414170599_763415029147146_272080565120401902_n.jpg

 

"ลำปางเซรามิกแฟร์”ครั้งที่ 36

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา17.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์” ครั้งที่ 36 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยนายปรีชา ศรีมาลา นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางกล่าวต้อนรับ นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
♦️ในช่วงพิธีเปิดมีการแสดงจากอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ประจำปี พ.ศ.2559 และเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ นักแสดงช่อง 3 ร่วมกับทีมการแสดงจากจังหวัดลำปาง
➡️จังหวัดลำปางโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางดำเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าจังหวัดลำปาง จัดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ " ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 – 6 มกราคม 2567
👉ภายในงานมีการนำสินค้าเด่นของจังหวัดลำปาง ได้แก่ เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผ้าทอ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากทุกภาคส่วนของจังหวัดลำป่างมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าสินค้าและบริการของจังหวัด และยังช่วยจ้างแรงงานในชุมชน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ประเด็นการยกระดับหัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์.
 
414302695_763411209147528_4508864223399023629_n.jpg 414227517_763417439146905_6483070318175859984_n.jpg 414338625_763412745814041_4045427284610991579_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง