413857998_761685539320095_8649375827692224606_n.jpg

 

กีฬาผู้สูงอายุ อำเภองาว ประจำปี 2566

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภองาว ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต 1 นางสาวสุมาลัยินวลศรี ปลัดอาวุโส อำเภองาว โดยนายไพบูลย์ รักฝูง ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภองาวกล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ซึ่งมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้อำนวยการ รพ.สต เขตอำเภองาว และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในวันนี้
การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภองาว เป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีร่างกาย พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ซึ่งมีนักกีฬาจาก 10 ตำบล เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ตำบลหลวงเหนือ , ตำบลหลวงใต้ , ตำบลบ้านหวด ,ตำบลบ้านโป่ง , ตำบลแม่ตีบ,ตำบลบ้านแหง ,ตำบลนาแก ,ตำบลบ้านอ้อน ,ตำบลบ้านร้อง และ ตำบลนาแก
โอกาสนี้นายกตวงรัตน์ ได้มอบงบสนับสนุนการการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภองาว ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ชมรมผู้สูงอายุอำเภองาว
 
413849060_761687589319890_5183490263213450477_n.jpg 413982451_761685769320072_4611139748414225399_n.jpg 413851859_761686149320034_9110841245268088209_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง