399742357_740887368066579_5284081123931154795_n.jpg

 

แข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปางร่วมพิธีเปิดจัดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ สุรกานต์ พยัคฆบุตร และอาจารย์สุนทรี ศรีไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับ
การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
เป็นการจัดการแข่งขันโดย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 เอ 1 ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ และจังหวัดลำปางเป็นสนามสอบร่วมกับจังหวัดตาก และกำแพงเพชร โดยในวันนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้ง 3 จังหวัด แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งหมดจำนวน 92 ทีม
 
401834047_740887141399935_8829887461358626526_n.jpg 403866486_740887551399894_7735866477168088256_n.jpg 403931209_740887541399895_8360165639502624921_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง