402621535_740412294780753_5032189238195791517_n.jpg

 

“งานพุทธาภิเษก เหรียญพระครูสัทธรรมรังสี”

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานพุทธาภิเษก เหรียญพระครูสัทธรรมรังสี (ครูบากวน อภิญโญ รุ่น มหามงคลบารมี 88) เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้าง หอระฆัง วัดกุ่มเนิ้ง (บ้านเด่นอุดม) เป็นสาธารณะประโยชน์อาณัติสัญญาณในการออกบิณบาตร ทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็น การเล่าเรียนพระธรรมบาลี ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ ตลอดจนถึงการเตือนภัยฯ โดยมี นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน เขต 1 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมงาน ณ วัดบ้านกุ่มเนิ้ง (บ้านเด่นอุดม) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

402621764_740412581447391_6646922755109651038_n.jpg 401450078_740412981447351_1648389875192734571_n.jpg 402611099_740412964780686_2724558588057100215_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง