400432098_736960998459216_7412158925719506697_n.jpg

 

พิธีเปิดงานสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีบุญเรือง

 

ด้วยวัดศรีบุญเรืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน จำนวน ๑ ไตร เพื่อเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนผดุงวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีวัดศรีบุญเรือง เป็นผู้รับใบอนุญาต ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน จัดให้มีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ สนามแผนกมัธยม โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
     โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีเปิดงานสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ผู้จัดการโรงเรียนผดุงวิทย์ กล่าวรายงาน นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นางจิตตรี จิวะสันติการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมงานสมโภชถวายผ้าพระกฐิน
 
401071839_736962651792384_6255246421820125448_n.jpg 401063719_736963351792314_1180044176735574972_n.jpg 401090641_736962088459107_4263139643255673698_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง