401002833_735521828603133_250404300987129026_n.jpg

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกหน่วยนแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร เขต 1 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในการนี้ หน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและให้บริการ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป วัดความดันโลหิต บริการทันตสุขภาพ ตรวจฟัน ถอนฟัน บริการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพ การสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม และกลุ่มช่างตัดผมจิตอาสาให้บริการตัดผม ฟรี!
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง.
 
400405438_735521458603170_3501975846791901655_n.jpg 400424833_735521988603117_1868231750226529921_n.jpg 400601668_735561225265860_2576268930749748076_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง